header photo
status

 

Nabídka

Ocenění

Partneři

Podporují nás

Zhodnocení jarních akcí spojených s obrázkovou soutěží pro děti.

Naše sdružení SEPPIA (společenství, empatie, porozumění, přátelství, integrace,akce), které vzniklo a začalo svou působnost začátkem letošního roku v městské části Praha 10, a které se snaží podporovat a pomáhat znevýhodněným skupinám obyvatel, uspořádalo během měsíců dubna až května letošního roku, ve spolupráci s Domovem pro seniory ve Zvonkové ulici v Praze 10, obrázkovou soutěž pro děti.

Zahájení soutěže spojené s instalací soutěžních obrázků proběhlo dne 11.4.2011 v areálu dětského hřiště novostaveb sídliště Nové Zahradní Město. V rámci vernisáže byly pro děti připraveny také zábavné soutěže a hry. Obrázky byly poté předány k posouzení porotě, která sestávala z návštěvnic Klubu seniorů ze Zvonkové ulice. Seniorky velice zodpovědně ohodnotily každý jednotlivý obrázek, a tak na slavnostním vyhlášení výsledků dne 25.5.2011 nastalo velké očekávání nejen mladých tvůrců ale i jejich rodičů. Vyhlášení bylo spojené s oslavou Mezinárodního dne dětí. Místní dětské hřiště se již několik let stává místem pořádání dětských sportovních odpolední ke Dni dětí, a letos převzalo otěže organizace občanské sdružení. é zážitky, na které by mohly v budoucnu vzpomínat, rodiče se zapojili a pomáhali členkám sdružení s organizací dovednostních soutěží dětí při příležitosti jejich svátku.

Celkem bylo občanským sdružením SEPPIA do soutěže přijato 60 obrázků od 42 soutěžících, které byly rozděleny podle věkových kategorií. Pro každého účastníka byl při vyhlášení připraven diplom a medaile za účast. Oceněné děti, které se umístily na stupních vítězů, od sdružení obdržely drobné ceny. Jelikož i některé z maminek – dobrovolnic – přichystaly báječné originální občerstvení, došlo i na jejich ocenění.

Nakonec se všichni zúčastnění shodli, že to byl svátek všech. Byla to příležitost lépe poznat sousedy a cesta k porozumění. To nejcennější, co můžeme do mladých osobností vložit, jsou společné zážitky, při kterých každý z účastníků získá nevyčíslitelné nehmotné statky, které snad v budoucnu zúročí.

Pavlína Šnorová – OS SEPPIA
Foto: Helena Michálková – OS SEPPIA

Vzdělávání

« »  

Aktivity

«