Občanské sdružení Seppia získalo finanční dotaci z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

OPPA - Praha - Evropská Unie Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Název projektu : Vzdělávání pracovníků o.s. Seppia
Registrační číslo : CZ.2.17/2.1.00/36099

Cílem projektu je zkvalitnění, zefektivnění, ale také rozšíření služeb Občanského sdružení Seppia. Vzdělávání pracovníků vede k rozvoji organizace, které lépe zpřístupní služby pro znevýhodněné skupiny osob. Proškolený, kvalifikovaný personál bude poskytovat kvalitní služby na vysoké úrovni. OS Seppia se zaměřuje na slaďování rodinného a profesního života. Realizací online vzdělávání pro nelékařské pracovníky, tak zmírní či zcela odstraní nerovné příležitosti. Online vzdělávání umožní studium, ale i vyučování z domova, poskytne snazší přístup ke vzdělání znevýhodněným osobám, ale zároveň vytváří možnost uplatnění pro lektory z těchto skupin. Organizace touto činností podporuje osoby na rodičovské dovolené, osoby pečující o osobu blízkou, hendikepované, seniory ale i osoby, které se vrací do zaměstnání.

CÍL - ROZVOJ ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

Občanské sdružení Seppia realizuje online vzdělávání, které přispívá ke zmírnění či odstranění nerovných příležitostí znevýhodněných a hendikepovaných. Vzdělávání je realizováno online a je tedy dostupné i pro osoby, které se nemohou vzdělávat klasickým způsobem. Online výuka je uskutečňována na živo a nejedná se o záznam. Tento typ výuky realizuje sdružení již tři roky a má mezi cílovou skupinou kladnou odezvu. Pro nezbytné rozšíření této aktivity je zásadní proškolení lektorů v online prostředí. Školení je zaměřeno na rozšíření a prohloubení prezentačních a IT dovedností lektorů na podporu rozvoje komunikačních a pedagogických schopností pracovníků sdružení. Proškolení odborníci a organizátoři podporují rozšíření aktivit organizace, mezi které patří realizace online přednášek a online konferencí.

CÍL - ROZŠÍŘENÍ ONLINE SLUŽEB

Cílem je příprava a realizace online poraden. Online prostředí je dostupné přes internetovou síť a umožňuje znevýhodněným osobám studovat z domova, bez nutnosti cestování. Online výuku bychom rádi rozšířili i o poradenskou činnost. Specialista povede poradnu online a bude aktuálně reagovat na dotazy osob dle zaměření poradny. Osoby se do poradny připojují anonymně a tímto odpadne strach či stud podporované osoby při sdílení osobních problémů. Seppia připravuje realizaci psychologické, personální a genderové poradny. Zde je zásadní proškolení specialistů v metodice vedení online poradny, rozšíření a zdokonalení IT dovedností těchto lektorů a prohloubení odborných kompetencí dle zaměření specialisty. Jedná se zároveň o vzdělávání v oblasti prosazování rovných příležitostí mužů a žen - genderové poradenství, personalistka a psychologie.

Poradna psychologická na téma Dětská sexualita