Díky podpoře MČ Praha 10 realizujeme i v r. 2020 projekt: Tematické online poradny na podporu osob pečujících o těžce nemocné. č. 2020/OKP/0472, č. smlouvy: OKP/3/83/2020

Témata poraden např.: Psychohygiena, Práva pacientů a jejich blízkých, Možnosti a limity v péči o osobu blízkou - doporučení zdravotníků, Jak můžeme pečovat o umírajícího v domácím prostředí a další. Konkrétní termíny poraden budou upřesněny a zveřejněny na webu a sociálních sítích.

Poradny jsou bezplatné. Možnost anonymního přihlášení. Na akci se není potřeba registrovat. Můžete klást konkrétní dotazy specialistům a odborníkům na dané téma i po skončení poradny.

Pokud budete mít zájem o zařazení do projektu napište nám na: seppia@seppia.cz

Budeme Vám posílat pozvánky na jednotlivé akce na Vámi uvedenou mailovou adresu. Poradny se konají online ve virtuální učebně. V čase konání nebo po dohodě s organizátory se lze přihlásit kliknutím zde: https://seppia.clickmeeting.com/seppia
Možnost anonymního přihlášení.
Vstup BEZPLATNÝ.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo technických problémů volejte pište na mobil: 724156667