V příloze najdete materiál z II.OŠETŘOVATELSKÉ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ONLINE 16.4.2012. Je to již druhá publikace o.s. Seppia na kterou jsme obdrželi ISBN.

Děkuji všem za příspěvky a hlavně za trpělivost.

Za celý kolektiv OS Seppia vše dobré do roku 2013 přeje Helena Michálková

Sborník s ISBN - II. OŠETŘOVATELSKÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ONLINE 16.4.2012

Program konference z 16.4.2012