V příloze najdete podrobný program konference probíhající v pondělí 21.10.2013 mezi 15:30 a 21:45

Program III. online ošetřovatelské konference

III. MEZINÁRODNÍ OŠETŘOVATELSKÁ ONLINE KONFERENCE "MODERNÍ SESTRA V 21. STOLETÍ"

PROGRAM

15:30 -­‐ ZAHÁJENÍ + REGISTRACE
Moderuje: Mgr. Helena Michálková, Ph.D.
Úvodní slovo: Lenka Holubcová
Předsednictvo: Mgr. Helena Michálková, Ph.D., Mgr. Lenka Šedová, Ph.D., Mgr. Veronika Benešová, Ph.D.

15:50 – 16:00 / Holubcová L. (o.s. Seppia)
Úvodní slovo: Online vzdělávání sester

1. Blok – Ošetřovatelská praxe I.

16:00 – 16:15 / Komíková L. ( Ambulance všeobecného lékaře, SK)
Edukace sestry v ambulanci o onemocnění trávicího traktu

16:15 – 16:30 / Podražilová P. (ÚZS Technická univerzita v Liberci)
Magott terapie aneb léčba larvami

16:30 – 16:45 / Vojtová H. (Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice)
Smyslová aktivizace podle Lore Wehner v geriatrické péči

16:45 – 17:00 / Pavelková Z. (Zdravotně sociální fakulta JU) Bulava A. (Kardiocentrum Nemocnice ČB)
Kvalita života pacientů s fibrilací síní před intervenčním zákrokem

17:00 – 17:15 přestávka

2.Blok – Zdravotně sociální problematika

17:15 – 17:30 / Benešová M. (o.s. Seppia)
Psychosociální aspekty vícečetného těhotenství

17:30 – 17:45 / Hlavínová Malyková H. (o.s. Za novým úsměvem)
Podpora rodičů dětí s obličejovou rozštěpovou vadou

17:45 – 18:00 / Mucalová L. (Anabel)
Poruchy příjmu potravy

18:00 – 18:15 / Benešová V., Svatošová A. (Zdravotně sociální fakulta JU)
Realizace sexuální výchovy u osob se zdravotním postižením

18:15 – 18:30 přestávka

3.Blok – Ošetřovatelská praxe

18:30 – 18:45 / Dubová M. (SZŠ Jindřichův Hradec)
Problematika dentální hygieny v dětské populaci

18:45 – 19:00 / Rybišarová I. (Soukromá stomatologická ordinace)
Péče o dětský chrup

19:00 – 19:15 / Zachová D. (FNKV)
Ošetřovatelská péče o děti s popáleninami

19:15 – 19:30 / Bubelínyová S. (Uniklinika Prievidza, Centrum špeciálnej diagnostiky)
Kolorektální karcinom

19:30 – 19:45 přestávka

4.Blok – Vzdělávání v ošetřovatelství

19:45 – 20:00 / Divoká J. (STOB) Šedová L. (Zdravotně sociální fakulta JU)
Prevence obezity v České republice

20:00 – 20:15 / Šedová L. , Olišarová V. (Zdravotně sociální fakulta JU)
Realizace zdravotně výchovných činností studentů v Centru prevence civilizačních chorob

20:15 – 20:30 / Novotná E. K. (NMSKB Praha)
Vzdělávání sester mentorek

20:30 – 20:45 / Michálková H., Kubartová K. (Zdravotně sociální fakulta JU)
Multimediální objekty ve výuce sester

20:45 -­‐ Závěrečné slovo


Vědecký výbor konference:

Organizační výbor konference:

Změna programu vyhrazena