Projekt je určen na podporu dětí a mladých osob, které žijí ve společné domácnosti a pomáhají s péčí o svého chronicky nemocného nebo postiženého rodiče, či jiného člena rodiny. Podpora bude poskytnuta nezletilým, ale i zletilým dětem, které žijí ve společné domácnosti se svým rodičem. 

Jedná se o individuální podporu, která bude realizována na základě vstupního dotazníku. 

Hlavním cílem projektu je :

Projekt je realizován díky podpoře MČ Praha 10 realizujeme v r. 2018 projekt č. OKP 3/089/2018 - PODPORA DĚTÍ ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH RODIČŮ.

Do projektu lze zapojit nezletilé osoby pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Zájem o vstup do projektu - stačí vyplnit formulář zde.