Ve čtvrtek 4.6.2015 od 19.30 přidáváme akreditovanou přednášku Parkinsonova nemoc – Akceptace nemoci nemocným, rodinou, okolím a součinnost s lékaři. Přednášející MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D. Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd I.LF UK a VFN Praha.