Dovolujeme si uvést NOVÝ PŘEHLED ONLINE PŘEDNÁŠEK, které plánujeme v nejbližším období. Seznam se bude průběžně rozšiřovat i o termíny a témata dalších přednášek, ale i BEZPLATNÝCH poraden pro širkou veřejnost, pacienty i rodinné příslušníky pacientů.

Parkinsonova nemoc - Hluboká mozková stimulace nebo léčba pumpou?

21.9. 2015 – 19,00 h.!
Celkový počet dnů / celkový počet hodin vzdělávání: 1den /2hodiny (CELKEM).
Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D - Neurologická klinika 1.LF UK Praha

Smyslová aktivizace seniorů – novinky z konference Správně vidíme jen srdcem

26.10. 2015 – 19,30 h.
Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, certifikovaná lektorka konceptu Smyslové aktivizace.

Léčba obličejové rozštěpové vady

12.11. 2015 – 19,30 h.
16.2. 2016 – 19,30 h.
Ing. Hana Hlavínová Malyková
Martina Kolísková – členka výboru spolku Šťastný úsměv

Smyslová aktivizace v domácí péči

7.12. 2015 od 19:30 h.
Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, certifikovaná lektorka konceptu Smyslové aktivizace.

Přístup vietnamské minority ke stáří a umírání

18.11. 2015 od 19:30 h.
6.1. 2016 od 19:30 h.
PhDr. Adéla Holubová, sestra specialistka Nemocnice Tábor