Uspěli jsme se získáním Erasmus+ grantu na náš projekt „ROZHÝBEJME SEBE I SVĚT KOLEM NÁS – POLITIKA JAKO HRA“ který je zaměřen na strukturovaný dialog. Je o diskuzi mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí se záměrem získat výstupy využitelné pro tvorbu politiky mládeže a je určen pro mládež věku 13 – 16 let.

Soubory ke stažení:

  1. Prohlášení zákonného zástupce / přihláška dítěte do projektu
  2. Info o erasmu

Erasmus +

Projekt ERASMUS+ / KA3
Reformy a centralizované aktivity - strukturovaný dialog
č. projektu 2014-1- CZ01-KA347-001802, č.jednání - DZS /14193/2014
Výsedky výběrového řízení

Občanské sdružení SEPPIA / www.seppia.cz za podpory MČ Praha 10 a Základní školy Švehlova, Praha 10

Termín projektu: 1.10.2014 – 30.6.2015

„ROZHÝBEJME SEBE I SVĚT KOLEM NÁS – POLITIKA JAKO HRA“

Projekt se zaměřením na strukturovaný dialog - diskuze mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí se záměrem získat výstupy využitelné pro tvorbu politiky mládeže - 10 akcí pro mládež věku 13 – 16 let.
Celodenní akce s konkrétním zaměřením pro cca 50 – 60 účastníků.

Místo konání

Praha - většinou konferenční sály
HOTEL FORTUNA CITY, Bečvářova 2083/14, 100 00 Praha 10, info zde: http://www.hotelfortunacityprague.com/cs/contact_location/

Předběžný plán nejbližších termínů setkání

2014 / 20. 10., 28. 11., (5.12.? nebo náhradní termín)
2015 / 23. 1., 20. 2., 27. 3., 24. 4., květen, červen
Přesný čas a konkrétní program bude vždy upřesněn.

PROGRAM

Dopolední blok na podporu komunikačních dovedností zábavnou formou interaktivních her, které povedou ve skupinkách lektoři s divadelní průpravou pro nácvik komunikačních dovedností vč. pohotovosti, naslouchání druhým, navazování na téma, prezentační dovednosti, seznámení s manipulačními technikami apod.

Odpolední blok – diskuze, moderované debaty, strukturovaný dialog s experty, politiky a veřejně činnými osobami a osobami s rozhodovacími pravomocemi.

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY

Mládež v rámci tohoto projektu získá zkušenosti s programem Erasmus + v budoucnosti zapojení do výměnných mezinárodní projektů.

Zlepšení komunikačních dovedností a zvýšení sebevědomí. Nové informace např. o tom jak vše funguje v souvislostech, nejen v politice, ale i ve společnosti a v mezilidských vztazích a mnoho dalšího.

Získání certifikátu YOUTHPASS v 6-ti klíčových oblastech:

Kontaktní osoba a koordinátor projektu:

Lenka Holubcová - Občanské sdružení SEPPIA,
Kamelova 3260/3, 106 00 Praha 10
tel. 724156667
mail: seppia@seppia.cz