Začali jsme připravovat projekty pro EU fondy ERASMUS+

Více o ERASMUS+ najdete na http://www.naerasmusplus.cz/ 

Jsme zaregistrovaní zde: https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/organisation/seppia-ngo.6579/