Kontakt

Občanské sdružení SEPPIA

Kamelova 3260/3
106 00 Praha 10
(+420) 724 156 667
seppia@seppia.cz
IČO: 229 06 151
sdružení bylo registrováno MV ČR dne 26.1.2011
pod č.j.: VS/1-1/82 915/11-R